Ons cookiegebruik

We gebruiken noodzakelijke cookies om onze site te laten werken.

Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie onze Cookiebeleid.


Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies maken essentiële functionaliteiten mogelijk zoals beveiliging, netwerkbeheer en toegankelijkheid. U kunt deze uitschakelen door de instellingen van uw browser te wijzigen, maar dit kan invloed hebben op de werking van de website.

Bijwerkingen melden

Melding van vermoedelijke bijwerkingen door gezondheidsprofessionals. Het is belangrijk om vermoedelijke bijwerkingen te melden na de toelating van een geneesmiddel. Het maakt een voortdurende controle van de risico-batenverhouding van het geneesmiddel mogelijk. Gezondheidsprofessionals wordt gevraagd om vermoedelijke bijwerkingen bij het gebruik van onze producten telefonisch te melden op +31 20 8546555 of via e-mail: Melding van bijwerkingen door het publiek Als u bijwerkingen ondervindt, zelfs als deze niet in de bijsluiter zijn vermeld, praat er dan over met uw arts, apotheker of verpleegkundige. U kunt uw bijwerkingen ook telefonisch melden op +31 20 8546555 of via e-mail naar:

Date of preparation: January 2021 | Reference OPE-NPR-2000078

Deze website is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.